FORMACIÓ D´ENEAGRAMA EN GIRONA

 

 

-Caràcters Emocionals-

Profunditzarem en:


La creació del centre emocional.
La feminitat a través de la societat.
La dona i el prototip de la sensibilitat.
L'amor compassiu.
La simbologia matriarcal en el món.
La triada de la vanitat com essència femenina.
Les emocions: què són i com es gestionen.
Bàscules negatives i positives de les emocions.
Com es relaciona l'emoció amb l'instint i la ment.
El centre emocional correspon al S. limfàtic.
Equilibrar les emocions.

La Triada dels Sentiments correspon als Eneatips: 2, 3 i 4. Els caràcters que es troben en aquesta triada tenen bloquejat el camí dels sentiments i les emocions. Són persones que es senten poc estimades i valorades. En aquestes circumstàncies és quan la personalitat intervé per evitar el patiment, creant una identitat substituta que ens reporti la nostra vàlua. Generalment busquen l’atenció i l’afirmació externa dels altres. 
Des d’un punt de vista psicològic han estat infants poc valorats pels seus progenitors o cuidadors i els tres Eneatips responen amb un caràcter concret a aquest dilema.

-Caràcters Mentals-

Profunditzarem en:


La creació del centre mental.
La masculinitat a través de la societat.
L'home i el prototip de la força.
L'amor admiratiu.
La simbologia patriarcal en el món.
La triada de la por com essència masculina.
Els pensaments i la desidentificació.
Bàscules positives i negatives dels pensaments.
Com utilitzar el centre mental.
Com es relaciona la ment amb l'emoció i l'instint.
El centre mental correspon al neocòrtex.
Equilibrar el pensament.

La Triada del Pensament correspont als Eneatips: 5, 6 i 7. Aquests caràcters s’han desconectat de la ment interna, que és la font d’orientació interior i de suport amb un mateix. El seu garbuix mental no els permet ser receptius a un coneixement interior capaç d’orientar les seves pròpies accions. Les personalitats recollides en aquesta triada tendeixen a tenir conflictes en el que els psicòlegs anomenen la “fase de separacació”, moment en el qual l’infant es pregunta com allunar-se de la seguretat dels progenitors. Els tres Eneatips responen amb un caràcter concret com a resposta al dilema d’aquesta fase i de la conquista de la independència.

-Caràcters Instintius-

Profunditzarem en:


La creació del centre instintiu.
La androgínia a través de la societat.
El nen interior i el prototip d'espiritualitat.
L'amor eròtic.
La simbologia animal en el món.
La triada de la mandra com essència.
L'instint i les sensacions. Com es gestionen.
Els pics positius i negatius de l'instint.
Com es relaciona l'instint amb la ment i l’emoció.
El centre instintiu correspon al reptilià.
Equilibrar l'instint.

La Triada de l’instint correspon als Eneatips: 8, 9 i 1. Aquesta té a veure amb la inteligència del cos, amb el funcionament bàsic vital i la supervivència. 
En la societat moderna ens trobem desconnectat del nostre cos. El terme psicològic s’anomena estat de dissociació. El treball personal amb el  cos té un paper molt important perquè ens permet prendre consciència del cos i reafirmar la qualitat de la presència. 
Els caràcters d’aquesta triada creuen que en la seva etapa infantil no varen tenir l’espai necessari per desenvolupar-se del tot. D’aquí neix una rabia intensa com a resposta a l’insult cap a la pròpia integritat essencial. Els tres Eneatips donen una resposta diferent a aquest sentiment de ràbia.

Gerard Castelló Duran


Fa més de 15 anys que vaig començar a utilitzar l’Eneagrama com a eina de treball terapèutic.

 

Des de llavors no he deixat d’impartir tallers, xerrades i creat grups de treball a Barcelona, Múrcia, València i ara a Girona. 

Actualment em segueix sorprenent l’abast i les possibilitats de treball que ofereix l’Eneagrama, ja que a través d’aquesta eina transformadora podem comprendre i explorar la nostra essència i tot allò que l’envolta.

Us convido a fer una mirada introspectiva sincera, en el meu curs “Descobreix la teva personalitat a través de l’Eneagrama”, per conèixer les vostres carències i potencialitats, amb una actitud prudent i d’autocrítica.

Gerard Castelló Duran. Terapeuta y formador. 

info@gerard.cd mandar un mensaje o o bien llamar al (+34) 661686585
FacebookTwitterInstagram

FORMACIÓ CONTINUA
18-10-08 GC ENEAGRM FORMACIO Girona wsp.